Csak az ostoba ember állja némán a pofonokat

Négy évvel ezelőtt, amikor ez a Képviselő Testület megalakult és engem bíztak meg az Emberi Erőforrás Bizottság (korábban Jogi- Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság) vezetésével, összeállítottam a bizottság tagjainak listáját. Az volt az elképzelésem, hogy minden párt képviselőjének lehetőséget biztosítok majd arra, hogy párthovatartozástól függetlenül bizonyíthassa: akar és tud is a városért dolgozni és hasznos tagja lesz a „csapatnak”.

Éppen ezért a képviselők közül Koncz Jánost (MSZP), Nagy Krisztiánt (FIDESZ) és Merkwart Krisztiánt (JOBBIK) bizottsági tagnak, dr. Vargha Nórát (liberális, EGYÜTT PM) a bizottság elnök-helyettesének javasoltam. A Bizottság összetételét megismerve, többen is azt mondták, hogy nem vagyok normális, ebből nem lesz együttműködés: a különböző politikai irányzatok képviselői biztosan nem tudnak majd közös nevezőre jutni, garantált, hogy a Bizottság ebben a formában működésképtelen lesz!

Válaszul azt mondtam, hogy mindenki megérdemel egy esélyt, ne a politikai irányultság legyen az indok, ami miatt nem kap helyet X vagy Y a bizottságban. „Te tudod, de nem lesz könnyű dolgod!”-volt a válasz.

A „régi” képviselők közül viszont többen is figyelmeztettek, hogy Vargha Nórával biztosan bajom lesz, mert nem tud és nem is akar majd elfogadni elnökként, ráadásul, ha lehetőséget kap „ki fogja sajátítani” a bizottságot. „Hidd el, kígyót melengetsz a kebleden!” Azt válaszoltam, majd meglátjuk! Több alkalommal is leültem Nórával beszélgetni, hogy még mielőtt elkezdődik a közös munka, saját maga mondja el, hogy valóban el tud-e engem fogadni elnöknek, működhet-e ebben a formában a közös munka?

Válasza az volt, hogy igen, hiszen neki is fontos, hogy megmutathassa a fótiaknak, nem érdemtelenül került be a Testületbe, ha már ilyen lehetőséget kapott (köztudott, hogy az eredeti jelölt nem is ő volt, hanem élettársa, Szabó Mihály, aki köztartozása miatt nem lehetett képviselő). Így Nóra kerülhetett be a Testületbe és a Bizottságba is, elnökhelyettesként.

Belevágtunk a közös munkába. Egy darabig minden rendben is ment, de elfoglaltságom miatt néhány bizottsági ülés vezetését át kellett adnom az elnökhelyettesnek, így távollétemben Nóra volt az, aki levezette a bizottsági üléseket. A második helyettesítés után érkeztek az első infók néhány bizottsági tagtól, hogy egyrészt Nóra azt kezdte el kommunikálni a hátam mögött, hogy ő mennyivel alkalmasabb lenne elnöknek, másrészt pedig annyira „rátelepedett” a bizottságra, hogy szinte csak az ő véleményformálását lehetett hallani. Még ekkor sem léptem, hagytam, hogy folytathassa munkáját.

2016-ban, egy helyi FIDESZ-frakció ülésen (nem vagyok tagja a frakciónak, így nem is voltam jelen az aznapi összejövetelen!) megjelent Györki Géza unokatestvérem, aki a teremben tartózkodó „Fideszeseknek” kijelentette, hogy politikailag „kicsinálja” Vargha Nórát és mindazokat, akik vele együtt dolgoznak, mert – szerinte – Nóra felbujtotta azt a „Kisalagi Károly”-ként fóti Facebook-oldalakra posztoló embert, aki meggyalázta elhunyt felesége emlékét. Azt is megfogalmazta, hogy nem is érti, hogyan tudnak együttműködni egy nyíltan Kormány-ellenes képviselővel azok a jelenlegi „helyi Fideszes” képviselők, akik – állítólag – jobboldali értékeket vallanak. Érdekes, hogy a jelenlévő képviselők közül ketten – Bíró Zoltán és Gellai István – azonnal figyelmeztették is Nórát, hogy vigyázzon, mert jön egy ember, aki „ki akarja csinálni”. Sajátságosan értelmezett „frakciófegyelem” a részükről.

2017 elején megtörtént az, amiről már többször is szó esett: Nóra a PJB zárt (!) ülésén (illetve az Bizottsági és a Képviselő Testületi ülés szünetében is) saját telefonján rögzítette a képviselők, bizottsági tagok és a teremben tartózkodó hivatali dolgozók (magán)beszélgetéseit is. Ezt több képviselő és a Hivatal informatikusa is látta és meg is erősíti, ha kell: Nóra asztalon hagyott telefonjának képernyője elég egyértelműen igazolta a hangrögzítés tényét.

Ezért a Pénzügyi és Jogi Bizottság a 2017. február 13.-ai ülésén – egyhangú szavazattal – az alábbi, 76/2017(II.13.) számú határozat elfogadására kényszerült:

„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága felszólítja dr. Vargha Nóra Mária PJB-tagot, hogy a PJB 2017. február 13-i, 14 óra 06 perctől 15 óra 09 percig tartó zárt ülésén jogszabályba ütközően – az SZMSZ 77. § (2.) bekezdése szerinti tilalmat megszegve – általa saját céljára készített hangfelvételt törölje.

 Ebben az ügyben – éppen fontossága miatt – sürgősségi indítvány is készült. A képviselő asszony felmentését tartalmazó KT-döntéshez (73/2017., S/2), szükséges információk között ez volt olvasható: „Az ülésen részt vevő képviselők (is) tanúi lehettek annak, hogy a tárgyban megnevezett képviselőtársunk saját készülékével hangfelvételt készített a PJB zárt üléséről – szóbeli magyarázkodásul emlékeztetve arra, hogy ő már egy korábbi testületi ülésen bejelentette, hogy minden ülésről ő maga is hangfelvételt fog készíteni. Indoklása cáfolatául a PJB elnöke (Lévai Sándorné) a bizottsági ülés szünetében a Jegyzőtől bekérte, és szövegszerűen ismertette is a Jegyző úr által a Képviselő asszonyhoz – éppen a hangfelvételek tárgyában – 2016 decemberében intézett levelének vonatkozó részletét, amely szerint az SZMSZ 77. § (2.) bekezdése értelmében „a zárt ülésen a jegyzőkönyv készítését szolgáló hangfelvételen túl egyéb hangfelvétel és képfelvétel nem készíthető.” Dr. Vargha Nóra Mária képviselő asszony tehát bizonyíthatóan nem tévedésből, netán félreértésből, hanem tudatosan és szándékosan szegte meg az SZMSZ vonatkozó előírásait, nyilvánvalóvá téve, hogy nem tekinti magára nézve kötelezőnek a jogszabályi előírásokat.”

Miután egy zárt ülésre szánt előterjesztést is megjelentetett (élettársa, Szabó Mihály, korábbi Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök segítségével) az egyik fóti Facebook-oldalon, ki lett zárva a PJB-ből és visszahívták a Fejlesztési Tanácsnok Tanácsadó Testületéből is, de képviselőként természetesen tovább folytathatta munkáját. Külön érdekesség, hogy mindezek tudatában azon a Testületi ülésen (2017. február 22.), ahol döntés született Nóra felmentésével kapcsolatosan Lévai Sándorné, Bíró Zoltán, Németh József és Gellai István (mindannyian FIDESZ-es képviselők) nem tartották fontosnak a szándékosan (!) jogszabályt sértő képviselő felmentését. Ez a „csapat” azóta is összetartozik, a FIDESZ-es képviselők (Felszólításra? Elvárásra? Érdekből?) továbbra is azonosulni tudnak Nóra gondolatiságával. Azt nem tudom, hogy a felsorolt képviselők tisztában vannak-e egyáltalán viselkedésük politikai következményeivel!? (Tudom én persze, hogy nagyon kell az a bizonyos hatodik szavazat a 11 tagú Képviselő Testületben.)

Dr. Vargha Nóra ugyan azóta többször is tagadta, hogy bármit is rögzített volna, de azon a KT-ülésen, melyen kizárásra került, ő maga mondta azt, hogy: „…jelzem mindenkinek, hogy nincs hangfelvétel. Mondanám, hogy töröltem, de sajnos nem sikerült, mert a telefonom lemerülése okán egyszerűen törölte magát a felvétel. Nincs hangfelvétel.” Tehát mégis rögzített, csak a telefonja lemerült és így törlődött a hangfelvétel. Ezek szerint dr. Vargha Nóra megint nem mondott igazat. Többször sem. Ráadásul mindezt egy KT-ülésen mondta el, ott, ahol TV-felvétel is készült…

Aki kíváncsi, IDE kattintva meghallgathatja Nórát.

(A 2017. február 22.-én rögzített felvételek között, a negyedikben hallható Nóra érvelése, kb. a 44. perctől… A hozzászólások az aznapi utolsó felvételen folytatódnak, érdemes meghallgatni a hozzászólásokat és azt is, hogy Nóra hogyan érvel! Időnként ellentmondva önmagának…)

A felvétel ITT folytatódik.

Na, mindezek után Nóra „támadásba lendült”. Nem csak Györki Gézát tekintette ellenségének, hanem engem is. Pedig – ezt megelőzően – egyetlen negatív tartalmú bejegyzésem sem volt vele kapcsolatosan a fóti lakossági oldalakon. Ennek könnyű is utánanézni, mert minden ide felszerkesztett kommentnek „időpecsétje” van, így egyértelmű, hogy ki, mikor és mit írt. Nóra és az ő „támogatói köre” megkezdte rosszindulatú, lejáratási szándékú kommunikációját.

Egy jogi végzettséggel rendelkező képviselőnek tudnia kell(ene), hogy kit és miért vonhat felelősségre. Engem támadni azért, mert az unokatestvérem megfogalmazott valamit és több alkalommal is posztolta saját véleményét, enyhén szólva is szánalmas. Ha Gézával volt/van/lesz problémája, tegye meg a szükséges lépéseket vele szemben, Géza vállalnia fogja az általa elmondottak/leírtak következményeit. Nem vagyok főnöke a Gézának, így nincs is „alá-fölé rendeltségi viszonyunk”. Azt, hogy kinek a tanácsára, vagy az elvárására cselekszik – ha egyáltalán van ilyen személy – csak ő tudja.

Nóra és élettársa, Szabó Mihály közösségi oldalakon tett, Gézára vonatkozó több megjegyzése (Madaras Ádám „testőre”, „trollja”, stb…) ezt a két embert minősíti. Hasonlóan azokhoz az általuk (is) terjesztett feltételezésekhez, mi szerint a még csak papíron létező leendő fóti Városi Sportcsarnok megvalósítására szánt összeg jelentős része – valószínűleg – az én zsebembe vándorol majd. Ezeket az infókat előszeretettel like-olják és osztják meg a „Vargha Nóra Rajongói Klub” tagjai is, ugyanaz a néhány ember, akik rendületlenül hisznek a „makulátlan” képviselő asszonyban, így – bár a sokadik dezinformáció hangzik el Nóra szájából és ezt tények is megerősítik – továbbra is támogatják. Ez az ő dolguk, az ő döntésük, ezzel nem is kívánok foglalkozni.

Elfogadom, hogy vannak/lehetnek olyan emberek, akiket még a tények sem érdekelnek, ha az ő „bálványukkal” kapcsolatban valaki tőlük eltérő, akár negatív véleményt fogalmaz meg. Persze védhetik pártfogoltjukat, de attól, hogy közülük jó néhányan homokba dugják a fejüket, a többiek még reális képet kaphatnak a történések hátteréről, egyes személyekről, az ok-okozati összefüggésekről, a valódi indokokról.

Sokáig nem szóltam, nem is posztoltam, csak tűrtem a támadásokat. Azután elegem lett és ismeretlen személy ellen feljelentést tettem nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés és rágalmazás miatt. Ez az ügy jelenleg még folyamatban van, hamarosan következik a második tárgyalás. Az alaptalan rágalmakat, rosszindulatú gyanúsítgatásokat és a gyáva, sokszor arcnélküli támadásokat nem fogom szó nélkül tűrni.

Csak az ostoba ember állja némán a pofonokat

A „háborút” nem én kezdtem el, de nem vagyok ostoba, így nem fogom tétlenül, leengedett kézzel eltűrni az engem ért támadásokat. Sportolóként sikerben és kudarcban is volt részem bőven, a versenyeken találkoztam korrekt és sunyi ellenfelekkel, a szabályokat betartó és azokat felrúgó emberekkel is. Hozzászoktam, hogy egyesek sajátságosan értelmezik a Fair play (sportszerűség) fogalmát, de az tényleg meglepett, hogy a közéletben – sajnos – ennyi gerinctelen személy is megtalálható.

Azok a frusztrált, rosszindulatú és ostoba emberek, akik talán önmagukból kiindulva feltételeznek (!) velem kapcsolatosan törvénytelenségeket, elsősorban önmagukat minősítik. Velük eddig sem volt és a jövőben sem lesz dolgom.

Dr. Vargha Nóra utolsó Facebook-on megjelent (és többször megosztott) Kommunikáció című bejegyzése ismételten több hazugságot is tartalmaz (nem lepődtem meg), ezeket – akik tényleg kíváncsiak a tényekre – könnyen ellenőrizhetik is. A Nóra-féle bejegyzést olvasók pedig ismét találgathatnak, hogy vajon hány százaléka lehet igaz, vagy hamis a képviselő asszony állításainak. Vagy higgyenek, amit akarnak.

Addig, amíg olyan képviselők dolgoznak a fóti Testületben, akik jogot formálnak arra, hogy hazudjanak és/vagy olyanok, akik azonosulni is tudnak ezzel a gondolatisággal, biztos, hogy nem lesz változás.

Pedig változtatni kell, mert Fót jövője múlik ezen!

Mert én így gondolom. Hajrá Fót!