Mielőtt hozzáfogsz, hogy megjavítsd a világot, háromszor járd körbe a saját házadat

Az alábbi írásom a Fóti Hírnök júliusi számában jelent meg, válaszul Simon Tamás „búcsúbeszédére”:

Mielőtt hozzáfogsz, hogy megjavítsd a világot, háromszor járd körbe a saját házadat

Talán nem sokan tudják, de a júniusi Képviselő Testületi ülésen Simon Tamás, a fóti Pénzügyi és Jogi Bizottság külső tagja lemondott tisztségéről.

Ez a tény ugyan nem fogja gyökeresen megváltoztatni Fót mindennapjait, az elköszönő személy monológjának néhány mondata azonban jó példa arra, hogyan tudja valaki átértelmezni a közösségért tett munkát, illetve miképpen lehet párbeszéd helyett perbeszédben gondolkodni. (Az ülésen elhangzott szándékos tényferdítésekre saját oldalamon fogok reagálni.)

Persze lehetett volna elegáns is Simon úr távozása, de az eltelt időszak bizottsági ülésein tapasztalt sajátságos kommunikációs stílusa miatt erre nem sok esély volt. Úgy gondolom, ha valaki lekezelően, nem létező alá-fölé rendeltségi viszonyt sugallva, nem egy esetben tiszteletlenül beszél embertársaival, az egyúttal bizonyítványt is kiállít önmagáról. Akik végighallgatták egy-egy hozzászólását, azok pontosan tudják, hogy mire gondolok. A stílus ugyanis maga az ember.

Együttműködő készség/képesség nélkül nem lehet igazi csapatmunkában bízni. Egy településért valóban dolgozni kívánó embernek el kell(ene) tudni fogadni azt a tényt, hogy mindannyian különbözőek vagyunk. Tősgyökeresek és beköltözők (szándékosan nem „gyüttment”et írok!), Isten-félők és ateisták, haladó gondolkodásúak és maradiak… Különböző pártokkal szimpatizálók, más és más felekezetbe járók, egyéni látásmódúak, eltérő korúak, iskolai végzettségűek és még hosszan sorolhatnám.

Nem rosszabbak, vagy jobbak. Egyszerűen mások. Nem lehet elvárni, hogy mindenki lelkesen tapsoljon még akkor is, ha esetleg neki nem tetszett az előadás.

Mindenki megérdemli a tiszteletet. Mert azok vagyunk, amit másoknak adni tudunk.

Meggyőződésem, hogy képviselői/bizottsági munkát is csak úgy lehet jól végezni, ha betartjuk az írott és íratlan szabályokat és félre is tudjuk tenni az egyéni- és pártérdekeket. Különösen igaz ez abban az esetben, ha az egyik pártnak (frakciónak) és a város Testületének, illetve valamelyik Bizottságának is tagja valaki.

Véleményem szerint a helyi Fidesz morális válságáért is azok az emberek a felelősek, akik egyenruhát adnának mindenkire. Akik félreértelmezik a frakciófegyelem és a város fejlődéséért történő közös munka jelentését. Mindazok, akik árulót kiáltanak ahelyett, hogy a tükörbe néznének és újra elolvasnák (és értelmeznék!), miről is szól a képviselők és a bizottsági tagok esküjének szövege. Mondom ezt Fidesz támogatással bejutott, de elsősorban lokálpatrióta fóti képviselőként.

A Fidesz egy értékrend is, amihez tudok csatlakozni, de csak úgy, hogy a városi szempontokat első helyre sorolom. A Fideszen belüli viták pont e mentén húzódnak itt Fóton. Nem tartom elfogadhatónak azt, hogy „valahonnan” érkező utasításokat hajtsunk végre, akár úgy is, hogy az nem helyes a Városunk jövője érdekében. Simon Tamás ennek a célorientált, pártpolitikai, egyéni érdek mentén húzódó szemléletnek a fémjele. A Fidesz fóti elnöke, ő, aki sosem élt itt. Lelép, mert nagyobb beosztást kapott, de azért még egyet odamond azoknak, akik igyekeznének előrébb vinni Fót ügyét. Enyhén szólva sem elegáns.

A tetejében nem igazságokkal, hanem a valóság megerőszakolásával igyekszik még mélyebbre nyomni a fóti helyzetet. Ez az a szemlélet, amitől meg kellene szabadulnunk ahhoz, hogy végre más szelek fújjanak a Városban. Lemondott, de marad. Mert továbbra is meghatározó befolyása lesz az itteni történésekre. Csak azt sajnálom, hogy nem teljesen vonul ki, csak látszólag. S idegen szívvel továbbra sem engedi majd, hogy együttműködés lehessen közöttünk.

„Lehetetlen helyes úton haladni, ha a végcélt sem tűzték ki helyesen.” (F. Bacon)

Szerintem jó néhány embernek el kellene gondolkoznia ezen az idézeten és a címben olvasható kínai mondáson is: „Mielőtt hozzáfogsz, hogy megjavítsd a világot, háromszor járd körbe a saját házadat.”

Ebben az esetben nem csak a helyi Fidesz újulhatna meg, de végre Fót is látványosan fejlődhetne. Ehhez persze személycserékre és alapos szemléletváltásra is szükség lesz.

Hajrá Fót!

 

Madaras Ádám

képviselő, EEB-elnök

Mindezekről – és sok minden más témáról is – bővebben itt olvashatnak az érdeklődők:

https://madarasblogol.hu

 

Ez jelent meg a Fóti Hírnök júliusi számában.

Mindazoknak pedig, akik nem hallották a Testületi ülésen elhangzott Simon-féle beszédet, álljon itt a szó szerinti szöveg:

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tisztelt Képviselőtestület! Polgármester Úr! Jegyző Úr! Tisztelt Fóti Polgárok!

Köszönettel vettem a megtiszteltetést, hogy a Pénzügyi Bizottság külső tagja lehettem 3 és fél évvel ezelőtt.

Dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára felkért kabinetvezetőjének, és elfogadtam a felkérést.

Az új munkám miatt a Pénzügyi Bizottsági tagságomról lemondok.

Megköszönöm a FIDESZ frakció vezetőjének Bíró Zoltánnak, Németh József alpolgármesternek, Lévai Sándorné Borika bizottsági elnöknek, Gellai István és Nagy Krisztián képviselő uraknak, hogy kitartóan, hűségesen képviselték a FIDESZ választási programját, Fót város érdekeit.

Azon képviselőtársaknak, akik aktívan dolgoztak, együttműködtek Fót érdekében, köszönöm.

Sajnálatos, hogy az első év sikeres együttműködését 10:1, 11:0 szavazásokat a szivárványkoalíció megakasztotta, és az elmúlt évben az MSZP, Jobbik szövetséget függetlenek mondott és a FIDESZ-t eláruló képviselő is támogatta.

Az eltelt közel négy évből három sikert ki kell emeljek: az egyik, hogy Gellai István hosszú évek munkájával durva ellenszélben elérte, hogy Fót szabad földterületeit szántóit, legelőit, beépíthető területeit  nem erdősítették be.

A másik siker, ami szintén Gellai István kezdeményezésére indult el a Bársony Fót program, aminek nyomán Fót egyre csinosabb és szebb lesz.

A harmadik siker Németh József alpolgármester és főépítész szakmai sikere is a hosszú évek óta elmaradt építési szabályozás évvégére talán révbe ér.

A FIDESZ egyik fő célja volt, ami minden fóti életét jobbá tenné, az egészségház megépítése. Rendelkezésre áll minden ahhoz, hogy még ebben a ciklusban elkezdődjön az építkezés.

A sikertelenségeket is el kell mondjam.

Sikertelenségnek érzem magam részéről, hogy

1) a képviselőtestület eskütétele előtt 2014 őszén a polgármester önhatalmúlag 1 milliárd Ft fóti pénzt elkártyázott.

2) sajátos körülmények között a szivárvány koalíció segítségével beelőzte egy sport beruházás az egészségház megépítését úgy, hogy a jogszabály szerint előírt TERCES tételes építési költségvetés nem állt rendelkezésre.

3) külön keserűség, és személyes kudarc számomra hogy a fóti sportbizottság vezetője ugyanannak az újpesti kft.-nek az ügyvezetője, amelyik a beruházást bonyolítaná, azonban az érdekelt nem tartja ezt összeférhetetlennek.

Magam részéről Fót életében néhány kezdeményezést kiemelten fontosnak tartok, így a „Zeng a lélek Hagyományőrző egyesületet, a Károlyi huszárok hagyományának ápolását, és a Népművészeti Szakgimnázium programját.

A fóti helytörténeti múzeum, még csak szándékként él, mellettünk folyik a leendő múzeumépület felújítása, a Posta felett gyarapodik a gyűjtemény. Egy magán mondat: Magam is hoztam néhány tárgyat, azonban sajnálatos módon az egyik tárgyat, egy tolikapát ellopták.

Fót szívemhez nőtt, így továbbra is fegyelemmel kísérem az itt történteket, és időm szerint részt veszek magánemberként a fóti közéletben, a fóti programokban.

Egy aprósággal szeretném támogatni a leendő múzeumot, ezért Borikának átadok megőrzésre egy Fáy András kötetet, Fáy András újabb eredeti meséi és aforizmái, második kiadás,1828-s kiadást.

Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést Sok sikert kívánok Fótnak.

Köszönöm a Hivatal dolgozóinak munkáját is, hogy segítették munkánkat.”

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Nos, ezt a szöveget olvasta fel laptopjából Simon Tamás, a fóti Testületi ülésen.

A Hírnökben megjelent cikkemben is jeleztem, hogy a Simon Tamás által elmondott, szándékosan ferdített tényekre ezen az oldalon fogok reagálni.

Ugyan az én nevem nem hangzott el a beszédben, a szöveget értelmezve és a Testület összetételét ismerve azonban néhány sora egyértelműen rólam szól. (Természetesen ügyvédekkel még megvizsgáltatom, hogy lehet-e jogi lépéseket tennem nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértésért és hitelrontásért, ez hamarosan eldől. Természetesen erről is beszámolok ezen a blogon.)

Akkor nézzük a tényeket! Csak azért, hogy mindenki eldönthesse, mennyire volt korrekt Simon Tamás.

1) „a képviselőtestület eskütétele előtt 2014 őszén a polgármester önhatalmúlag 1 milliárd Ft fóti pénzt elkártyázott.”

Nem feladatom megvédeni Bartos Sándor polgármestert, de a könnyen leellenőrizhető tények a következők:

A polgármester 500 millió Ft. lekötéséről döntött, nem pedig 1 milliárd forint sorsáról. (Az előző 500-at még a korábbi ciklus akkori polgármestere kötötte le)

Persze ez sem kevés pénz, de mégiscsak az említett összeg feléről beszélünk. Nem „elkártyázta”, hanem a Hivatal dolgozóinak, személyes tanácsadójának és képviselő társának (aki nem mellesleg hosszú évek óta a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke, polgármester úr bizalmasa, gyermekkori ismerőse) írásbeli és/vagy szóbeli szakvéleményét is kikérve (!) és azt elfogadva döntött az összeg Hungária Zrt-nél történő befektetéséről. (Ahogyan egyébként még jó néhány más hazai település polgármestere, vagy Képviselő Testülete). Mindezeket természetesen megkérdeztem Bartos Sándor polgármester úrtól, aki megerősítette információimat. Sőt, az alábbi dokumentumokat is rendelkezésemre bocsájtotta:

Sajnos az összeg elúszott, így tényleg nagy kár érte a várost. Ez szomorú, hiszen sok mindenre jó lett volna az 500 millió. (Egyébként ha a pénz kezelésével megbízott cég nem vágja át a befektetőit és nem károsít meg településeket sok száz milliónyi forinttal, nem is kellene Bartost bűnbaknak kiáltani.) A korábbi – nem Bartos Sándorhoz köthető – 500 millióval együtt így tényleg 1 milliárd Ft veszteségről beszélünk. (Természetesen a korábbi lekötésnek is volt előélete, ennek megfelelően PJB-ajánlása is. Ehhez kapcsolódik az a tény is, amit maga a PJB elnök asszonya, Lévai Borika mondott el az akkori – 2013. májusi – bizottsági ülésen, az első 500 millió befektetésének megtárgyalásakor:

Szó szerinti idézet a bizottsági ülés jegyzőkönyvéből: „Lévai Sándorné, képviselő, bizottsági elnök emlékeztet, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság rendeletben kapott ebben a kérdéskörben felhatalmazást, tehát a Bizottság szavazatával kerül ez a szerződés megkötésre.” A napirend tárgyalása után a Bizottság meghozta a 272/2013 (V.21.) PFB határozatát, mégpedig 6 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodással”…) Íme, a jegyzőkönyv:

Hallottak bármelyik – ezt a befektetést javasló – „szakértőtől” egyetlen olyan mondatot is, hogy „elnézést kérek”, hogy legalább osztozzanak a polgármester úr felelősségében? Persze, jól tudom, hogy a megbízás aláírója Bartos Sándor volt (így viselnie is kell a felelősséget), de nem zavarja senki igazságérzetét az, hogy a polgármester(ek) szakértők segítségét veszik igénybe a döntéseik meghozatalához? Kire támaszkodjanak, ha nem a törvényességi, jogi és egyéb szempontokat mérlegelő szakemberekre, az őket segítő (?) csapat tagjaira?

A befektetést javaslók között – a Hivatal korábbi pénzügyi osztályvezetője és könyvvizsgálója mellett – egyetlen képviselő is volt/van: Lévai Borika, a PJB jelenlegi és korábbi elnöke. Jómagam egyáltalán nem tartom korrekt dolognak, hogy csendben nézte végig Bartos Sándor vesszőfutását. Legalább egy közleményt illett volna tennie, hogy utólag már sajnálja a befektetés javaslását. (Még akkor is, ha annak idején a pénz lekötésével kapcsolatosan minden tökéletesnek tűnt…) Ehelyett inkább csendben hallgatta/olvasta a polgármestert ostorozókat.

Bajban ismerszik meg az ember.

Nézzük tovább a Simon Tamás által felsoroltakat.

2) „sajátos körülmények között a szivárvány koalíció segítségével beelőzte egy sport beruházás az egészségház megépítését úgy, hogy a jogszabály szerint előírt TERCES tételes építési költségvetés nem állt rendelkezésre.”

Ez így nem igaz. Két okból sem.

Egyrészt a sport beruházás (Sportcsarnok) nem „előzte be” az egészségház megépítését, hiszen még mindig az érintett sportági szakszövetség támogató javaslatára várunk, azaz még csak folyamatban van az ügy. Remélem, hogy hamarosan megkapjuk és akkor – talán – tényleg felépülhet egy városi Sport- és Rendezvénycsarnok. Amire – és ez meggyőződésem – ennek a városnak igenis szüksége van! (Ahogyan egy városi uszodára is, de erről nem itt és most írok)

Másrészt pedig az sem igaz, hogy a jogszabály „TERCES” költségvetést írt volna elő a pályázat beadásához. Akkor ugyanis nem fogadta volna be (!) a Magyar Kosárlabda Szövetség és nem kerülhetett volna rá két miniszter aláírása sem! Mert a pályázati anyag és a szükséges hiánypótlás a jogszabályok szerint lett benyújtva. (Az persze teljesen jogos igény, hogy a Testület szeretné megismerni a beruházás részletes költségeit, melyek még nem érkeztek meg. De a pályázathoz nem kellett TERCES költségvetés.)

Ráadásul- de ezt Simon Tamásnak is tudnia kell – az egészségház projekt a sportcsarnoktól függetlenül, teljesen más úton halad. Még csak most voltak az egészségházzal kapcsolatos tervismertetések, de ezek elbírálására és megszavazására még csak a jövőben kerül(het) sor. Ehhez pedig Testületi döntés szükséges. (Ahogyan a városi Sport- és Rendezvénycsarnoknál és a tervezett városi uszodánál is!) Tehát ezt egyetlen képviselő nem tudja „elintézni”…

Az pedig, hogy a „szivárvány koalíció” (azaz, a párthovatartozásoktól függetlenül együtt gondolkodni, dolgozni és szavazni is képes fóti képviselők csoportja) segítségével történne egy – a városnak is hasznos és fejlődést jelentő – beruházás, szerintem nem bűn.

Ez csak Simon Tamás szerint az. Ebben a városban szerencsére sokan másképpen gondolkodnak, sokan szeretnének végre igazi összefogást tapasztalni. Simon Tamás nem is itt él, de szerintem a kb. 2000 fős Csörögön (lakóhelyén) sem gondolkodnak így az emberek. (Ezért írtam, hogy idegen szívvel továbbra sem engedi majd, hogy együttműködés lehessen közöttünk.)

Folytatva a Simon-féle „sikertelenség-sort”:

3) külön keserűség, és személyes kudarc számomra hogy a fóti sportbizottság vezetője ugyanannak az újpesti kft.-nek az ügyvezetője, amelyik a beruházást bonyolítaná, azonban az érdekelt nem tartja ezt összeférhetetlennek.

Korábban természetesen nem én voltam annak a Sportcsarnokot megvalósítani szándékozó projektcégnek az ügyvezetője, amiről itt szó van (a kft. kimondottan erre a pályázatra jött létre és csak később kerestek olyan Pest megyei települést, ahol – Testületi együttműködés esetén – megvalósítható egy városi Sportcsarnok). Ha jól emlékszem a fóti képviselőkkel közösen megtartott nyolc (!) munkacsoporti ülés egyikén fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ha „rálátásunk” lenne az ügymenetre és lenne egy-két fóti képviselő is a pályázó és a lebonyolítást is felügyelő kft.-ben, a város vagyonának védelmében.

Ebbe a kft. tulajdonosai úgy egyeztek bele, hogy akkor a mindenkori, sportot is felügyelő bizottság elnöke (jelenleg jómagam) legyen az új ügyvezető, így ellenőrizhető lesz az egész folyamat. A pályázó kft. ügyvezető váltását a fóti Hivatal ügyvédje (!) bonyolította le, a fóti jegyző úr segítségét kértem (és meg is kaptam) ahhoz, hogy a fóti Hivatal másik ügyvédnője (!) lehessen a jogi tanácsadóm minden olyan esetben, ahol – esetleg – kétségeim lennének valamivel kapcsolatosan. Az összes érintett ügyvéd egyöntetű álláspontja volt, hogy nincs összeférhetetlenség. Mert ha lett volna, inkább nem vállalom el, hogy bizottsági elnökként és képviselőként mindenképpen szavazni tudjak egy ilyen horderejű fóti fejlesztéssel kapcsolatosan.

Ja, és az ügyvezetőséget persze ingyen, mindenféle költségtérítés, tiszteletdíj, illetve egyéb javadalmazás nélkül vállaltam el.

Nos, mindezek fényében ki-ki maga döntse el, hogy Simon Tamás „vádjai” mennyire helytállóak. A zavarkeltésen és a besározási kísérleten kívül mi lehet a háttérben? Tényleg ennyire futja egy – csörögi lakosú – helyi Fidesz-vezetőtől? Akkor bizony itt komoly bajok vannak és erre a tényre még időben fel kell hívni az országos Fidesz-vezetők figyelmét. Mert itt a fóti Fidesz vezetője és néhány prominense – városi képviselői esküjük ellenére – a Fidesz értékrendjével fordul szembe és végez vakrepülést. Ráadásul még az országgyűlési képviselőjük utasításait sem veszik figyelembe, mi szerint Bartos Sándor polgármester (illetve a MINDENKORI polgármester!) nélkül nem lehetséges vezetni a várost.

Minél hamarabb szükség van/lesz a helyi Fidesz megújítására, hiszen meghatározó szereplői fordultak el az eredeti értékektől, egyéni érdekek mentén szerveződtek, de ez nem általános „Fidesz formula”.

Sőt – és ez a legnagyobb bűnük – ez a folyamat egyértelműen a fóti érdekekkel szemben áll. A Fidesz erős és fejlődő településeket szeretne, amivel én is tudok azonosulni. Amit viszont az itteni „szereplők” képviselnek, azzal nem.

Sem most, sem pedig a jövőben.

Mert én így gondolom. Hajrá Fót!